• kezdkp2.jpg

"Litkei Szent Kereszt" Alapítvány

Székhelye:      3186 Litke, Dózsa út 46.
Alapítás éve:   2003.
Alapító:           Szász Gyula Karancskeszi - Litke Plébánosa
Adószáma:     18639869 - 1 -12
Jogállása:       közhasznú
 
Az Alapítvány célja:
 •  a kulturális örökség megőrzése, továbbadása
 •  a műemlék épületek megóvása, felújítása
 •  a lakossági önszerveződések támogatása
 •  a családok összetartó erejének erősítése
 
Az Alapítvány tevékenysége:
 •  közfeladatok ellátásához kapcsolódik ,
 •  közösségi, kulturális hagyományok, értékek ápolása, tevékenységek szervezése,
 •  az egyházi műemlék épületek - Rom. Kat. templom és Plébánia - állagának megóvása, felújításuk, 
 •  a lakosság , különösen az időskorúak életminőségének javítását szolgáló, közösséget erősítő rendezvények szervezése,
 •  a művelődést elősegítő kirándulások, kiállítások, hangversenyek rendezése.
Az Alapítvány  szervezete , működése :
 •   Irányító és döntést hozó szerve  a kuratórium.
 •   A kuratórium  tagjai :
                   Elnök:      Kalocsai Miklósné 
                                   Lakcím: 3186 Litke, Dózsa út 3.
                   
                   Tagok:     Dudás Pálné 
                                   Lakcím:  3186 Litke, Borbás Vince út 6.
                                   Hegedűs András 
                                   Lakcím:  3186 Litke, Béke út 3.
 
Az Alapítvány fogadja és megköszöni a felajánlott személyi jövedelemadó 1 % - át és az esetleges adományokat. Alapítványunk rendszeres támogatásban nem részesül.
 
Az Alapítvány számlavezető pénzintézete: Korona Takarék Takarékszövetkezet
                                                                    3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 66 .
                                                                    Bankszámla száma: 55400091 - 11026998 
 
 Segítségüket előre is köszöni:  Kalocsai Miklósné 
                                                  a kuratórium elnöke
TOP